BBB-website-balk-media-new.png
NEDERLANDSE GEVANGENISSEN

In de gevangenis worden gedetineerden in bewaring gesteld of in hechtenis genomen. Een gevangenis wordt ook wel een penitentiaire inrichting genoemd. Ons land telt 65 inrichtingen. In totaal is er hier plaats voor 22.000 mensen en er werken zo’n twaalfduizend personeelsleden. Per jaar zitten er ruim 80.000 mensen voor een korte of een langere tijd in de gevangenis.

Er belanden meer mannen dan vrouwen in de gevangenis. Ons land telt vijf speciale vrouwengevangenissen. In totaal zitten hier ongeveer vierduizend vrouwen vast. Een gevangenis wordt in de volksmond ook wel bak, bajes, nor, cel, lik, jilla of traliezicht genoemd. In bewaring gesteld zijn heet ook wel zitten, brommen of bakken.

BBB-website-home-balk-3.png

ACHTERHOEK (ZUTPHEN) ALMELO

  

BadBoysBrand Productielocatie: Sparta (Gate), Sparta, Thumbs Up (Gate), Thumbs Up en Mini-Me.
De Penitentiaire Inrichting (PI) Achterhoek, ook wel bekend als Ooyerhoek, is gevestigd in Zutphen. PI Achterhoek heeft plek voor 204 gedetineerden en zowel de bestemming van gevangenis als Huis van Bewaring.

 

Van de 156 plekken binnen De Karelskamp is sinds
1 januari de helft formeel gevangenis. De andere helft blijft huis van bewaring.
 

 

ALMERE  ALPHEN AAN DE RIJN

  

De Penitentiaire Inrichting (PI) Almere is een Huis van Bewaring en een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD). Er werken zo’n 250 personeelsleden en er verblijven maximaal 360 mannelijke gedetineerden.

 

BadBoysBrand Productielocatie: Sparta (Gate).
De Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn bestaat uit twee locaties. Locatie Maatschapslaan en de naastgelegen locatie Eikenlaan.

 

AMSTERDAM  ARNHEM

  

De Penitentiaire Inrichting (PI) Amsterdam bestaat uit de locatie de Tafelbergweg. Deze locatie is een inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) met een capaciteit van 96 gedetineerden.

 

De Penitentiaire Inrichting (PI) Arnhem bestaat uit de locaties Arnhem Zuid en Extramurale Detentie.

 

 

BLOKHUISPOORT (LEEUWARDEN)  BREDA

  

"De Blokhuispoort" is een voormalig Huis van Bewaring te Leeuwarden en het gebouw is nu een cultureel bedrijvencentrum. Het ontstaan van dit gebouwencomplex dateert uit 1499. Er werd toen
een Blokhuis gebouwd in opdracht van Willebrord van Schaumburg, Stadhouder des Hertogen van Saksen.  Op 17 juni 2007 is de laatste gevangene uit het Huis van Bewaring "De Blokhuispoort" overgeplaatst.

 

De Penitentiaire Inrichting (PI) Breda sluit op 1 januari 2016. Sinds 15 april 2014 verblijven er geen gedetineerden meer in PI Breda. De penitentiaire inrichting voor Vrouwen (PIV) werd op 1 januari 2014 gesloten. 

 

DE KRUISBERG (DOETINCHEM)  DE RODE PANNEN

  

Sinds de eerste jeugdige delinquenten het
landhuis in 1866 betrokken, is De Kruisweg
altijd een penitentiaire inrichting gebleven. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog: toen gebruikten de Duitsers het complex om verzetslieden in gevangen te zetten. Op 1 januari 2015 sloot deze locatie officieel.

 

De Rode Pannen was een strafgevangenis met een extra streng regime. Het is een bakstenen gebouw met rode dakpannen, gebouwd in 1939-1940. Het heeft 46 cellen, waarvan 6 voor tweepersoonsgebruik. De gevangenis beschikt over speciale strafcellen met een afzonderlijke luchtkooi en een recreatieruimte.

 

DORDRECHT GRAVE

  

De PI Dordrecht, voorheen ‘Dordtse Poorten’, bestaat sinds 1996. Er is plaats voor 372 gedetineerden in verschillende regimes, namelijk Huis van Bewaring, Gevangenis en de Extra Zorgvoorziening.

 

HPI Grave is geopend in 1988. PI Grave bestaat uit Huis van Bewaring-afdelingen, Arrestanten-afdelingen en een afdeling Extra Zorgvoorziening (EZV).
 

 

HAAGLANDEN  HAARLEM

  

De Penitentiaire Inrichting (PI) Haaglanden bestaat uit locaties in Zoetermeer en Scheveningen. In locatie Scheveningen is ook het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) gevestigd.

 

 


 

 

 

 

De inrichting staat in de binnenstad van Haarlem en bestaat uit een koepelmodel (de Koepel) en een rechthoekig gedeelte (de Vest). Het gebouw is ontworpen door architect W.C. Metzelaar en is sinds 1901 in gebruik. Het monumentale pand, dat een doorsnede heeft van circa 55 meter en een hoogte van 36 meter, kent een rijke geschiedenis. Zo zat onder andere verzetsstrijder Hannie Schaft – beter bekend als het meisje met het rode haar – er enkele dagen vast voor ze in de duinen bij Bloemendaal gefusilleerd werd in de Tweede Wereldoorlog. PI Haarlem is vandaag de dag een Huis van Bewaring voor 392 mannelijke gedetineerden.

 

HEERHUGOWAARD KRIMPEN AAN DE IJSSEL

  

BadBoysBrand Productielocatie: Sparta (Gate), Sparta, Thumbs Up (Gate), Thumbs Up, Mini-Me, Hercules, Firestarter, JackBlack, Gladiator (Black), Gladiator (Brown), Tuff BBQ Gloves, Bone Collector en Prepare for Glory.
De Penitentiaire Inrichting (PI) Heerhugowaard bestaat uit de locaties Zuyder Bos en Amerswiel.


 

 

PI Krimpen aan den IJssel bevindt zich in de Stormpolder, langs de rivier de Hollandsche IJssel. Het complex is in totaal 28.800 m2 groot en behoort hiermee tot één van de grootste penitentiaire inrichtingen in Nederland. Het hoofdgebouw en de kleurstelling zijn aangepast aan de omgeving en het karakter van het Krimpense industrieterrein en kenmerkt zich door sobere en rustige kleuren.

 

LEEUWARDEN LELYSTAD

  

De Penitentiaire Inrichting (PI) Leeuwarden (voorheen PI Noord, locatie De Marwei) bestaat
uit één locatie.

PI Leeuwarden is zowel een Huis van Bewaring als een gevangenis met capaciteit voor ongeveer 280 gedetineerden.

 

BadBoysBrand Productielocatie: Hercules, Hercules (RAW), Firestarter, Firestarter (RAW).
De Penitentiaire Inrichting Lelystad bestaat uit één locatie en het Detentieconcept Lelystad. Deze vestiging maakte tot 1 januari 2010 deel uit van de PI Flevoland.

 

 

MIDDELBURG NIEUWEGEIN

  

De Penitentiaire Inrichting (PI) Middelburg bestaat uit de locaties Torentijd en ZBBI De Nederhof.

 

Manneninrichting, het regime is Huis van Bewaring en gevangenis. De inrichting biedt plaats aan 392 gedetineerden.

 

ORANJEHOTEL (SCHEVENINGEN)  ROTTERDAM

  

Het Oranjehotel in Scheveningen was in de Tweede Wereldoorlog de gevangenis waar Nederlanders die zich, op wat voor manier ook, tegen de Duitsers verzetten werden opgesloten voor verhoor en berechting. Voor de meeste gevangenen was het verblijf niet langdurig, en werd gevolgd door hetzij vrijlating, hetzij verdere gevangenschap, vaak in Duitsland, hetzij executie.

 

De Penitentiaire Inrichting (PI) Rotterdam bestaat uit de locaties De Schie en Hoogvliet, het Penitentiair Trajectencentrum en ZBBI De Ent.
 

 

SITTARD TER APEL

  

De Penitentiaire Inrichting Limburg Zuid (kortweg PI Limburg Zuid) is een penitentiaire inrichting in de Nederlandse provincie Limburg en maakt deel uit van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De PI Limburg Zuid biedt plaats aan maximaal 323 gedetineerden en is gevestigd op de locatie 'De Geerhorst' in Sittard, gemeente Sittard-Geleen.

 

De PI Ter Apel heeft een capaciteit voor 434 gedetineerden en is de enige gevangenis in de provincie Groningen. De gevangenis fungeert als VRIS-inrichting. VRIS staat voor vreemdelingen in strafrecht.


 

 

TILBURG  UTRECHT

  

De voormalige Koning Willem II kazerne werd in 1993 omgebouwd tot gevangenis en gaat sinds die tijd als PI Tilburg door het leven, waarbij PI staat voor penitentiaire inrichting.
De gevangenis was oorspronkelijk bedoeld om
totaal 360 illegale vreemdelingen, die wachten
op uitzetting, te kunnen huisvesten.

 

De Penitentiaire Inrichting Wolvenplein is een uit 1856 daterende gevangenis in het centrum van de Nederlandse stad Utrecht. Tot de sluiting in 2014 was het de oudste cellulaire gevangenis van Nederland die nog als penitentiaire inrichting in gebruik was.
 

 

VEENHUIZEN  VUGHT

  

BadBoysBrand Productielocatie: Sparta (Gate), Sparta, Thumbs Up (Gate), Thumbs Up, Mini-Me en Hercules.
De Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen bestaat uit de locaties Esserheem en Norgerhaven. In 1859 werden de bedelaarsgestichten Veenhuizen en Ommerschans overgenomen door de rijksoverheid en omgevormd tot strafinrichtingen. Voor het gevangenispersoneel werd er een klein dorp gebouwd, om de inrichtingen heen. In 1890 werd Ommerschans gesloten. Veenhuizen is als
gevangenis blijven bestaan.

 

BadBoysBrand Productielocatie: Blackbox.
De Penitentiaire Inrichting (PI) Vught bestaat uit één terrein van zo'n 30 hectare.

- PI Vught is zowel een gevangenis, Huis van Bewaring (HvB), Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), Extra beveiligde inrichting (EBI), Terroristen Afdeling (TA), Beheersproblematische Gedetineerden (BPG), Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg (LFPZ), Zeer intensieve Specialistische Zorg (ZISZ) als een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). In totaal zijn er negen verschillende regimes gehuisvest.

 

ZAANSTAD  ZUID-OOST 

  

Het is de grootste en meest geavanceerde gevangenis van ons land: het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). Meer dan duizend gevangenen
kunnen erin. Het vervangt de oude gesloten gevangenissen in Amsterdam en in Haarlem.

 

De Penitentiaire Inrichting (PI) Zuid-Oost bestaat uit de locaties Roermond, Ter Peel in Evertsoord en ZBBI Te Roer in Roermond.

 

 

ZWAAG ZWOLLE

  

BadBoysBrand Productielocatie: Sparta (Gate), Sparta, Thumbs Up (Gate), Thumbs Up, Mini-Me, JackBlack, Gladiator (Black), Gladiator (Brown) en Tuff BBQ Gloves.
Zwaag is een relatief jonge inrichting, in twee delen ontworpen. Het eerste deel van de
inrichting is opgeleverd in 1989. Enkele jaren later, in 1995, is een stuk nieuwbouw toegevoegd. In de volksmond wordt deze inrichting ook wel
‘de glasbak’ genoemd. De capaciteit bedraagt 324 gedetineerden en het regime is Huis van Bewaring.

 

De PI Zwolle bestaat uit twee locaties, zuid 1 en zuid 2, en biedt plaats aan ongeveer 350 gedetineerden. We kennen verschillende regimes, voor zowel mannen als vrouwen: een huis van bewaring, gevangenis (voor lang- en kortgestraften), ISD-afdeling (inrichting voor stelselmatige daders) en Extra Zorgvoorziening (EZV). Daarnaast een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) voor mannen en vrouwen.

 

 

BBB-website-home-balk-3.png

BELGISCHE GEVANGENISSEN

BBB-website-home-balk-3.png

AARLEN  ANDENNE

  

De gevangenis van Aarlen fungeert sinds 1867 als arrest- en strafhuis. De gedetineerden zijn veelal afkomstig uit Brussel, Luik, Charleroi en omgeving. Aangezien vele vreemdelingen niet over een legale verblijfsvergunning beschikken, kent deze instelling een aanzienlijke in- en uitstroom.

 

In 1997 werd de gevangenis van Andenne ingehuldigd als strafhuis met een gesloten regime. Vrijwel alle gedetineerden in Andenne zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van minstens drie jaar.

 

 

ANTWERPEN BERGEN

  

De gevangenis van Antwerpen werd in 1855 in gebruik genomen en werd ondertussen grondig gerenoveerd. De inrichting doet grotendeels dienst als een arresthuis en beschikt over een vrouwenafdeling en een psychiatrische afdeling.

 

De stervormige gevangenis van Bergen doet sinds 1870 dienst als arrest- en strafhuis. Deze inrichting beschikt ook over een vrouwenafdeling en een psychiatrisch gedeelte.
 

 

BEVEREN BRUGGE

  

De penitentiaire inrichting in Beveren werd in maart 2014 in gebruik genomen. Het is een van de nieuwe gevangenissen die voorzien zijn in het Masterplan 2008 – 2012 – 2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden dat een antwoord moet bieden op de overbevolking in de gevangenissen. Er is plaats voor 312 mannelijke gedetineerden.

 

Het penitentiair complex in Brugge is sinds 1991 een van de grootste gevangenissen van België en biedt plaats aan beklaagden en veroordeelden. Op de afdeling voor vrouwelijke gedetineerden kunnen moeders hun kind tot de leeftijd van drie jaar bij zich houden.


 

 

DENDERMONDE DINANT

  

Sinds 1863 fungeert de gevangenis van Dendermonde als arresthuis en strafhuis. Het is gebouwd volgens het klassieke Ducpétiaux-model.

 

 

Met een capaciteit van 33 gedetineerden is Dinant de kleinste gevangenis van België. In theorie gaat het om een arresthuis, maar de gevangenis fungeert vaak ook als strafhuis. Ze is gebouwd volgens het Ducpétiaux-model en er geldt een gesloten regime.

 

DOORNIK GENT

  

De gevangenis van Doornik werd in 1868 in gebruik genomen en is gebouwd volgens het Ducpétiaux-model. Er verblijven veroordeelden en beklaagden.


 

 

Sinds 1862 doet de gevangenis van Gent dienst als arrest- en strafhuis. De gevangenis is gebouwd volgens het Ducpétiaux-model en is ondertussen grondig gerenoveerd. Het beschikt ook over een vrouwenafdeling en een psychiatrische afdeling. Er heerst een gesloten regime.

 

HASSELT HOEI

  

De gevangenis van Hasselt werd geopend in 2005 en is de nieuwste inrichting in België. Het doet dienst als arrest- en strafhuis. Er is een vrouwenafdeling waar gedetineerde moeders met hun kind (tot drie jaar) kunnen verblijven.

 

De gevangenis van Hoei is een van de kleinere inrichtingen van het land en werd gebouwd in 1871. In het begin diende het als arresthuis maar nu verblijven er ook veroordeelden.

 

 

HOOGSTRATEN IEPER

  

Het penitentiair schoolcentrum (PSC) in Hoogstraten is gelegen in het Gelmelslot en is een open inrichting. Het kasteel deed tijdens de Franse Revolutie dienst als gendarmeriekazerne en later als bedelaarsoord. In 1880 werd het een landbouwkolonie en in 1931 werd het gebouw dan ingericht als het huidige penitentiair schoolcentrum. De inrichting is enkel bedoeld voor veroordeelden. Er heerst een sterk gemeenschapsregime.

 

De gevangenis van Ieper is een kleine gevangenis. Het werd in 1876 in gebruik genomen als arresthuis maar doet ondertussen ook dienst als strafhuis. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de gevangenis volledig vernield en in 1919 weer opgebouwd. In de jaren 70 kwam er een vleugel bij en eind jaren 90 werd de gevangenis grondig gerenoveerd.
 

 

ITTER JAMIOUIX

  

De gevangenis van Itter is een van de meest recente inrichtingen in België. Het werd in 2002 in gebruik genomen als strafhuis. Het is een hoogbeveiligde gevangenis. 

 

De gevangenis van Jamioulx werd in 1975 in gebruik genomen als arrest- en strafhuis. Deze inrichting is niet gebouwd naar het Ducpétiaux-model, maar heeft een vierkante vorm. Alle cellen hebben uitzicht op een wandelplaats van een hectare groot. De gevangenis heeft ook een psychiatrische afdeling. In drie van de negen afdelingen geldt een open regime.

 

LANTIN LEUVEN

  

De gevangenis van Lantin is gebouwd naar Amerikaans en Duits model. Het is de grootste inrichting van het land en is dan ook onderverdeeld in afzonderlijke entiteiten: een arresthuis, een strafhuis, een vrouwenafdeling, een psychiatrische afdeling en een polikliniek. De gevangenis beschikt ook over een afdeling voor individuele bijzondere veiligheidsmaatregelen.

 

De Leuvense centrale gevangenis bestaat sinds 1860 en is bedoeld voor strafuitvoering. Er heerst een regime dat aangepast is aan een langdurig verblijf. De veroordeelden kennen een opendeurregime. 

 

LEUVEN LEUZE-EN-HAINAUT

  

De hulpgevangenis van Leuven werd in gebruik genomen tussen 1867 en 1869 en is gebouwd volgens het Ducpétiaux-model, dus in stervorm. Volgens sommigen verwijst de naam ‘hulpgevangenis’ naar haar functie als arresthuis ter ondersteuning van de correctionele rechtbank in Leuven.

 

 

De penitentiaire inrichting in Leuze-en-Hainaut werd in mei 2014 officieel ingehuldigd. Het is een van de nieuwe gevangenissen die voorzien zijn in het Masterplan 2008-2012-2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden dat een antwoord moet bieden op de overbevolking in Belgische gevangenissen. Er is plaats voor 300 mannelijke en 12 vrouwelijke gedetineerden.

 

MARCHE-EN-HAINAUT MARNEFFE

  

De gevangenis in Marche-en-Famenne werd in november 2013 in gebruik genomen. Het is een van de nieuwe gevangenissen die voorzien zijn in het Masterplan 2008 – 2012 – 2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden. De gevangenis biedt plaats aan 250 mannelijke veroordeelden, 50 doorverwezen gedetineerden of gedetineerden onder aanhoudingsbevel en 11 vrouwen.

 

Het gebouw van Marneffe werd opgetrokken in de 19de eeuw en kreeg na de Tweede Wereldoorlog een bestemming als penitentiair schoolcentrum (centre pénitentiaire école of CPE). 

 

MECHELEN MERKSPLAS

  

Sinds 1874 doet de gevangenis van Mechelen dienst als arresthuis met een gesloten regime. Hier verblijven ook gedetineerden met middellange straffen. De gevangenis heeft een stervormige structuur.

 

 

BadBoysBrand Productielocatie: Sparta (Gate).
De gevangenis van Merksplas deed vroeger dienst als landbouwkolonie, maar is nu een strafhuis met een halfopen regime. Zij bestaat uit acht paviljoenen. De Haven, een afdeling voor 60 mentaal gehandicapte geïnterneerden, werd in 2009 in gebruik genomen.

 

NAMEN NIJVEL

  

De gevangenis van Namen doet sinds 1874 dienst als arrest- en strafhuis. De gevangenis heeft een stervorm en bestaat uit open afdelingen. Er is ook een psychiatrisch gedeelte.

 

De gevangenis van Nijvel werd in 1908 in gebruik genomen als arrest- en strafhuis. In de jaren 90 werd de gevangenis volledig gerenoveerd en kwamen er twee vleugels bij.

 

VAN OUDENAARDE PAIFVE

  

Van 1922 tot 1933 was de gevangenis van Oudenaarde een arresthuis. In 1936 werd de gevangenis heropend en sindsdien doet het weer dienst als strafhuis, hoofdzakelijk voor langgestraften.
 

 

De inrichting tot bescherming van de maatschappij (IBM) van Paifve werd ingehuldigd in 1972. Het regime in de inrichting houdt het midden tussen een typisch penitentiair regime en het leven in een psychiatrisch ziekenhuis. De geïnterneerden worden 's nachts en tijdens de middagpauze opgesloten, maar brengen de rest van de dag samen door. Binnen de inrichting is er niet alleen penitentiair personeel aanwezig, maar ook gespecialiseerd psychiatrisch zorgpersoneel.

 

RUISELEDE ST-GILLIS

  

In 1849 fungeerde het penitentiair landbouwcentrum (PLC) van Ruiselede als opvangplaats voor landlopers. Sinds 1936 is het centrum een volwaardige gevangenis voor veroordeelden die niet vluchtgevaarlijk zijn, in groepsverband kunnen leven, gerechtigd zijn om in België te verblijven en kunnen werken in het landbouwcentrum. Dankzij dit open regime kunnen de gedetineerden zich voorbereiden op hun terugkeer naar de maatschappij.

 

Sinds 1884 is de stervormige gevangenis van Sint-Gillis een arresthuis. Toch verblijft hier ook een beperkt aantal veroordeelden. De gevangenis beschikt ook over een genees- en heelkundig centrum voor de verzorging van gedetineerden uit andere gevangenissen.
 

 

TONGEREN TURNHOUT

  

In het gesloten federaal centrum (GFC) in Tongeren verblijven sinds november 2009 minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. 

 

De gevangenis van Turnhout werd gebouwd in 1908 en bestaat uit vier vleugels. In vleugels A en B verblijven geïnterneerden. In een kleinere vleugel worden geïnterneerden met een psychotische problematiek opgenomen en begeleid. Begin 2013 is een nieuwe vleugel in gebruik genomen waar beklaagden en veroordeelden verblijven. Ten slotte is er nog een aparte afdeling voor zeven gedetineerden onder het stelsel van beperkte detentie.

 

VORST-BERKENDAEL VAN WORTEL

  

De gevangenis van Vorst dateert van 1910 en fungeert hoofdzakelijk als arresthuis. Er is ook een psychiatrische afdeling voor geïnterneerden. De gevangenis bestaat uit twee gebouwen gelegen op verschillende locaties: de vrouwengevangenis ‘Berkendael’ is fysiek gescheiden van de gevangenis van Vorst.

 

De huidige gevangenis van Wortel was tot 1933 een landloperskolonie. Met de afschaffing van de wet op de landloperij werd de strafinrichting in gebruik genomen om veroordeelden onder te brengen. De gebouwen werden omgebouwd, beter beveiligd en gerenoveerd.
 

 

BBB-website-home-balk-3.png

Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.